Prisma Missie

Die naam van ons gemeente het in die onlangse verlede verander. Die naam Prisma wil iets sê van wie ons ervaar ons oor jare geword het en meer en meer wil wees.

Prisma Generasies

Dit is vir ons belangrik dat elke generasie by Rant en Dal Prisma welkom voel. Daarom streef ons om die verskillende generasies effektief binne hul ouderdomsgroep te bedien.

Prisma Groei

Gemeentelede word aangemoedig om persoonlik verantwoordelikheid te neem vir hul geestelike groei. Eredienste alleen kan nie in daardie behoefte voorsien nie.

Vers vir die week

Ek het die Here lief, want Hy antwoord my smeekgebed.

PSALMS 116:1March 27, 2017
More Verses
Bringing WINTER FUN to your EASTER SUMMER! An Easter Festival filled with a Winter Wonderland market of 120... https://t.co/nomh4C6kNE