Jeug en Gesin
Gemeente sorg
Voorsitter Bestuursraad
Persoonlike Assistent vir leraars
Admin Assistent
Maatskaplike werker
Visuele & Audio beampte
Bemarking & Kommunikasie
Dixon Kidz - Jeugwerker
Musiekkoördineerder
DieSel - Jeugwerker