Jannie Pelser
Leraar
Wimpie Wasserman
Jeug en Gesin
Kenneth McKenzie
Gemeente sorg
Giel Bezuidenhout
Voorsitter Bestuursraad
Drienie Schutte
Persoonlike Assistent vir leraars
Antoinette du Plessis
Skriba
Petro Müller
Admin Assistent
Lizáhn Oosthuizen
Maatskaplike werker
Jan Steyn
Visuele & Audio beampte
Kariné Taljaard
Bemarking & Kommunikasie
Hansie Roodt
Musiekkoördineerder
Stian Bloem
DieSel - Jeugwerker
Adelle van Rhyn
DixonKidz - Jeugwerker