Die gemeente leef nie vir haarself nie, maar terwille van die mense wat nog nie Jesus se liefde en omgee beleef het nie. God stuur ons na die wêreld, Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld. Rant en Dal Prisma is betrokke by verskeie sendlinge, evangeliste en bedieninge plaaslik maar ook internasionaal. Plaaslik is ons bevoorreg om hande te vat met die dinamiese bediening van ds. Peter Hlokwa in Munsieville.