Blog

'n kleurryke ervaring in kerkwees

KOLOSSENSE 3:16

Laat die rykdom van alles wat Christus ons leer, julle leefstyl bepaal. Met alle wysheid moet julle mekaar on­derrig en me­kaar die regte pad wys. …