Blog

'n kleurryke ervaring in kerkwees

EFESIËRS 4:1

Ek druk julle dit op die hart, ek wat ‘n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die …

Johannes 1:14

JOHANNES 1:14 Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun …