Wie bely dat Jesus die Seun van God is – God bly in hom en hy in God.