Hierdie bediening fokus op hulpverlening aan aktiewe Prisma-lidmate.

Die prosedure wat gevolg word, begin met ‘n gesprek met die maatskaplike werker, wat die omstandighede aanhoor, sekere inligting bekom en dan ‘n aanbeveling maak aan die lede van Barmhartigheid Aksie. Sodra ‘n besluit geneem is, ontvang die aansoeker terugvoering oor die aangeleentheid en hoe hulpverlening toegestaan word.

Die fokus van hierdie aksie is om tydelike hulp te verleen vir vasgestelde korttermyn tydperk.

Die hulpverlening is bykomend tot die middele waaroop die persoon beskik.

Ons droom vir elke Prisma-lidmaat is om in Sy oorvloedige voorsieningheid te lewe, maar om in tye wat dit finansieel
swaar gaan, ook vrymoedigheid te hê om by jou Prisma-familie aan te klop om hulp en ondersteuning.

Alle aansoeke om hulp word op meriete en met deernis en vertroulikheid hanteer.