Eredienste is die geleenthede waar die gemeente dankbaar getuig van God se goedheid en guns. Dis lof geleenthede by uitstek en juis daarom maak die gemeente erns met lof en aanbidding deur genoeg tyd daarvoor in te ruim.

Die gemeente volg ʼn informele liturgie en klee eredienste op ʼn verskeidenheid maniere en wyses in. Daar is altyd ʼn verassingselement wat eredienste nuut, vars en interessant hou. Ons leraars verkondig die Woord met vrymoedigheid en oorgawe, elkeen met sy eie gawes, belangstellingsveld en aanvoeling. Eredienste word op verskeie radio stasies uitgesaai of vertoon.

Sakramente word aanskoulik bedien terwyl nuwe lidmate met ope arms verwelkom word.

Uiteraard verwelkom die gemeente insette en gedagtes oor eredienste. Opnames is ook op die webadres beskikbaar.

Oggenddiens is om 08:30
Connect Service is om 17:30

Skakel Drienie of ds. Jannie by – 011 665 2017.