Daar is seker niks mooier as ‘n gesin wat gelukkig en geliefd met mekaar saamleef nie. Oral in die samelewing en in die gemeente is daar gesinne wat op so ‘n liefdevolle manier met mekaar omgaan dat dit vir ander ‘n voorbeeld en inspirasie is. Ouers wat omgee, liefde uitleef en positiewe aandag gee deur bv. met hul kinders te speel is ‘n navolgenswaardige voorbeeld van volgelinge van Jesus. Hierdie dinge is krities belangrik vir kinders se gesonde en gebalanseerde ontwikkeling.

Prisma-ouers skep ‘n ruimte waar kinders geliefd en veilig kan voel. Daarom is die doeltreffende versorging van gesinne by Rant en Dal Prisma
vir ons ontsettend belangrik; ons glo dat gelukkige gesinne ‘n uitdrukking van God se koninkryk is.

Die NG Kerk was in die onlangse jaar deel van grootskaalse nasionale studie onder kerkgaande jeug tussen die ouderdomme van 16 tot 35 jaar. Hierdie studie het die invloed van ouers by hul kinders se geloofsvorming ondersoek. Die deelnemers aan die studie het beklemtoon dat dit hul ouers is wat die grootse invloed op hul geloofslewe gehad het, en steeds het. Die deelnemers het soos volg gereageer op die vraag oor wie die grootste invloed op hul geloofslewe gehad het:

Hierdie bogenoemde resultate is ‘n duidelike beklemtoning van ouers se massiewe rol in hul kinders se geestelike opvoeding. Dit hoort ook so – dit was immers die ouers wat langs die doopvont belowe het om ‘n voorbeeld vir hul kinders te wees en hulle te onderrig in die weë van God. Ouers wat dan nie hul verantwoordelikheid nakom om hul kinders geestelik te skool nie, en eerder die geestelike opvoeding aan kerke, predikante en/of skole uitkontrakteer, gaan duidelik volgens die bogenoemde statistiek faal.

Dieselfde studie het egter ook baie kommerwekkende resultate beklemtoon in verband met ouers en kinders se geloofsvormende gebruike. Op die vraag oor hoe ouers en kinders se gesprekke rondom geloof en die hantering van geloofsgebruike lyk, was die resultate baie negatief. Van die totale groep deelnemers het slegs 41% aangedui dat hulle as gesin minimum 1 maal per week saam bid en Bybel lees. Verder het slegs 19% aangedui dat hulle ouers al met hulle gepraat het oor die betekenis van hul doop.

Hierdie bogenoemde resultate behoort nie ouers lam te lê of skuldig te laat voel nie. Dit behoort eerder ouers te motiveer om meer tyd te belê in hul kinders se geestelike lewens.

In ‘n baie gejaagde samelewing is dit moontlik dat ‘n gesin wat saam met mekaar leef tog verby mekaar kan leef. Tussen ouers se druk werksprogramme, lang ure op die pad en kinders se besige buitemuurse programme is dit moontlik dat gesinne heeltemal te min kwaliteit-tyd saam deurbring.

Ouers moet doelbewuste keuses rondom hul gesinne maak.

Verskeie teoloë, sosioloë en kinder- en gesinskenners beklemtoon dat een van die belangrikste plekke om te begin rondom die etenstafel is. By die etenstafel, sonder die afleiding van die televisie, kan gesinne met mekaar stories deel, probleme bespreek en op hoogte van gesinslede se daaglikse lewens kom. Begin daarom as gesin hier deur daagliks saam met mekaar te eet. Gesinseie tradisies kan verder ook lewe en baie pret in ‘n gesinsstruktuur inblaas. Vrydagaand-speletjiesaande, naweek-pieknieks, ouers wat stories lees vir hul kinders, pa-/ma- en seun/dogter-dae is maar enkele voorbeelde van goeie gebruike wat gelukkige gesinne help kweek.

Jou kinders en jou gesin is ‘n gawe van God wat aan jou toevertrou is. Hulle is jou verantwoordelikheid: God het jou gekies om dit na te kom. Gee daarom die nodige tyd en aandag om positief in te bou in hul lewens. Hulle bly jou eerste verantwoordelikheid!