Interaksie

Die lidmate van Rant en Dal Prisma is lief vir mekaar. Ons is die huisgesin van God in ons omgewing. Gesinslede geniet saamwees en saamkuier. Ons skep toenemend geleenthede waar die gemeente saam kan kuier. Na eredienste, tydens spesiale ontbyt geleenthede, by kuierdienste, basaar, musiekgeleenthede, ens. Daarbenewens word vir spesifieke groepe van tyd tot tyd geleentheid geskep om sosiaal en geestelik te verkeer. Kleingroepe is een van die vernaamste geleenthede waar mense in ʼn veilige omgewing mekaar beter kan leer ken en kan leer vertrou. Ons almal het mense rondom ons nodig net soos mense aan ons nabyheid ʼn behoefte het.