Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself.