JESAJA 64:8

U is ons vader, Here, ons is klei en U het ons gevorm, ons is almal die werk van u hande.