Kinderbeskermingsweek

Kinderbeskermingsweek (Mei)

In samewerking met die plaaslike eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe van die SAPD.
Navrae: Lizáhn (lizahn@rantendalprisma.co.za)