Kreatiwiteit

Daar is ʼn groot verskeidenheid gawes en elke tyd bring dié gawes na vore wat nodig is vir die gemeente en geloofsgemeenskap om relevant te leef en te getuig. Ons het ʼn klompie skeppende mense by ons wat kunstig ingestel is. Dit is heerlik om te sien hoedat die kreatiwiteitsspan van week tot week sigbaar uitdrukking gee aan die boodskap van die betrokke Sondag. Na alles is leer ʼn sensoriese ervaring. Hoe meer sintuie ingespan word hoe beter is die leerervaring. Juis daarom word die verkondigde Woord sigbaar uitgebeeld sodat dit diep in ons harte woning maak.