Een van die kenmerkende eienskappe van Rant en Dal Gemeenskapskerk is haar liefde vir musiek.
Verskeie lof en aanbiddingsspanne fasiliteer die lofprysing, elkeen met ʼn eie aanpak en styl.

Rant en Dal is ʼn ruim denkende gemeente wat nuut en vars dink, ook wat haar lofsang betref. Onder leiding van Hansie Roodt word energiek gewerk aan nuwe liedere wat die geskiedenis, hede en toekomsverwagting van die gemeente verwoord.

Die volle spektrum van geestelike liedere word akkommodeer en gevoelvolle en deurleefde deelname van die hele mens word aangemoedig. Die gemeente gee graag erkenning aan die Here vir sy goedheid en guns deur spontaan hande te klap of op te hef.

Daar is ook ʼn sergroep wat op eie unieke wyse sing en getuig. Uiteraard is die gemeente altyd opsoek na nuwe en bekwame musikante en sangers.

Skakel gerus vir Hansie of by 011 665 2017.