Maatskaplike Sorg verwys na alle aspekte van ons betrokkenheid wat nie deel vorm van Barmhartigheid, Berading of Projekte nie, maar tog deel van ons hartklop vir ons gemeente en gemeenste is: Klik op elkeen vir meer inligting

Rant en Dal Prisma is saam met ander gemeentes in Krugersdorp hierby betrokke. Die doel is om hulpbronne in die gemeenskap te ontsluit om behoeftes in die gemeenskap aan te spreek. Dit skep ‘n atmosfeer van “sharing, caring, giving”!!

Tradisioneel is Mei jaarliks ons OMGEE MAAND waartydens on NG Welsyn ondersteun.  Ons samel enige bruikbare gebruiksartikels in (kombuisware, klere, linne, ens.) asook nie-bederfbare voedsel en kontant donasies.

Ons ondersteun ook jaarliks Tekkie Friday ten bate van ons plaaslike tak van NG Welsyn en Luipaardsvlei Tuiste vir Bejaardes.

Enige navrae deur Prisma-familielede of lede van die gemeenskap oor maatskaplike aangeleenthede, beradingsbehoeftes of betrokkenheid by projekte, word graag aangehoor en verwys na toepaslike rolspelers en/of diensverskaffers!