Meer oor ons

Die gawe van die lewe, na liggaam siel en gees, is oorweldigend kosbaar. Ons geniet dit om mens te wees en die Koninkryk van God deur ons lewe en optrede ʼn groter sigbare werklikheid te maak.

Ons gryp elke geleentheid aan om ʼn verskil te maak. Ons glo dat God ons geposisioneer het vir ʼn tyd soos hierdie en wil ons getuienis op geloofwaardige wyse uitleef.  Elke lidmaat en belangstellende word hartlik uitgenooi om saam te ontdek, groei en geniet.

Kind van God wees is ʼn buitegewone avontuur en ons wil alles wat die Here vir ons bedoel het met entoesiasme en verwagting omhels.
Welkom aan elkeen op hierdie reis.