Omgee Maand

Omgee Maand (Mei)

Insameling van nie-bederfbare voedsel ten bate van NG Welsyn.
Navrae: Lizáhn (lizahn@rantendalprisma.co.za)