Jannie Pelser
Leierleraar
Wimpie Wasserman
Jeug en Gesin
Kenneth McKenzie
Gemeente sorg
Giel Bezuidenhout
Voorsitter Bestuursraad
Drienie Schutte
Persoonlike Assistent vir leraars
Antoinette du Plessis
Skriba
Petro Müller
Admin Assistent
Lizáhn Oosthuizen
Maatskaplike werker
Jan Steyn
Visuele & Audio beampte
Kariné Joubert
Bemarking & Kommunikasie
Adelle van Rhyn
Dixon Kidz - Jeugwerker
Hansie Roodt
Musiekkoördineerder