Die hele geestelike lewe, binne en buite die gemeente, kom onder een noemer tereg nl. AANBIDDING.
Dis wie ons is (aanbidders) en waartoe ons geroep word (aanbidding).

Nader aan die gemeente ressorteer die volgende sake onder aanbidding:

 

Eredienste

Eredienste vorm die bekendste en belangrikste samekoms van elke week. Tradisioneel trek die volk van die Here weekliks op en saam om as geloofsgemeenskap lof en eer aan die Here te bring en van Hom te leer. Ons poog om eredienste ʼn besondere geleentheid te maak waar mense vervuld en opgewonde uitstap na die lewe en sy uitdagings toe.

Die weeklikse ontmoeting het die volgende elemente:

Woordverkondiging

Ons bely sonder skroom of aarseling dat die Bybel die Woord van God is en daarom ʼn navolgenswaardige rigsnoer bied vir ons lewe en optrede. Ons verstaan dat die Bybel se boodskap met sensitiwiteit en nederigheid verkondig moet word. Ons leef in uitdagende tye waar mense opsoek is na Bybelse waarhede wat hul op die lewenspad kan rig. Die Bybel moet in sy geheel gelees en verkondig word sodat die sentrale boodskap nl. God se groot liefde van alle mense oor alle tye duidelik geproklameer word. Juis daarom is almal welkom by Rant en Dal Gemeente.

Lofprysing

Lofprysing is een van die vernaamste sake waarmee kinders van die Here hulle kan besig hou. Rant en Dal Prisma is bekend vir sy entoesiastiese en informele aanbidding. Ons is geseënd met ʼn groep talentvolle en bereidwillige musikante en sangers en is trots dankbaar op die baie geleenthede wat gebied word om die eer van God te besing.

Gasvryheid

Ons is ʼn vriendelike gemeente. Almal is welkom. Ons sluit niemand uit nie omdat God niemand uitsluit nie. Diep bewus van ons eie kleinheid en geneigdheid tot die verkeerde stel ons onsself nie teenoor ander mense op nie. Ons verwelkom enige persoon wat na God soek. Ons bly soekers na God vir solank as wat ons lewe. Ons keer die paradigma van bely voor jy kan behoort om na insluiting sodat jy die Here kan leer ken en kan bely. Bekering is die aanvanklike en daaglikse vrug van ʼn lewe saam met Jesus.

Kreatiwiteit

Daar is ʼn groot verskeidenheid gawes en elke tyd bring dié gawes na vore wat nodig is vir die gemeente en geloofsgemeenskap om relevant te leef en te getuig. Ons het ʼn klompie skeppende mense by ons wat kunstig ingestel is. Dit is heerlik om te sien hoedat die kreatiwiteitsspan van week tot week sigbaar uitdrukking gee aan die boodskap van die betrokke Sondag. Na alles is leer ʼn sensoriese ervaring. Hoe meer sintuie ingespan word hoe beter is die leerervaring. Juis daarom word die verkondigde Woord sigbaar uitgebeeld sodat dit diep in ons harte woning maak.

Interaksie

Die lidmate van Rant en Dal Prisma is lief vir mekaar. Ons is die huisgesin van God in ons omgewing. Gesinslede geniet saamwees en saamkuier. Ons skep toenemend geleenthede waar die gemeente saam kan kuier. Na eredienste, tydens spesiale ontbyt geleenthede, by kuierdienste, basaar, musiekgeleenthede, ens. Daarbenewens word vir spesifieke groepe van tyd tot tyd geleentheid geskep om sosiaal en geestelik te verkeer. Kleingroepe is een van die vernaamste geleenthede waar mense in ʼn veilige omgewing mekaar beter kan leer ken en kan leer vertrou. Ons almal het mense rondom ons nodig net soos mense aan ons nabyheid ʼn behoefte het.