Gemeentelede word aangemoedig om persoonlik verantwoordelikheid te neem vir hul geestelike groei. Eredienste alleen kan nie in daardie behoefte voorsien nie.

Omdat geestelike groei ʼn prioriteit is word moeite gedoen om doelmatige en funksionele materiaal beskikbaar te hê wat lidmate kan toerus. In die jongste tyd volg die gemeente die stiltetydprogram van ToekomsVenster. Verskeie belangrike temas word gedek terwyl noulettend gekyk word na die uitdagings wat ʼn dinamiese en energieke wêreld aan gelowiges bied.

Lidmate word aangemoedig om daagliks tyd met die Here deur te bring benewens die inskakeling by kleingroepe in die gemeente.
Die gemeente en sy aksies is tematies verbind derhalwe word ook eredienste deel van die toerustingsgeleenthede van die gemeente.

Uiteraard verwelkom die gemeente insette en gedagtes oor eredienste. Opnames is ook op die webadres beskikbaar.
Dagboeke oor verskeie temas is by die kerkkantoor beskikbaar.

Daarbenewens kan lidmate toekomsvenster besoek by www.toekomsvenster.co.za en toekomsvenster.bybelmedia.org.za of kontak ons by: 011 6652017