Prisma Missie

 

Die Prisma breek die ligstrale van die son op in ʼn verskeidenheid van kleure. Dit staan as ʼn reënboog bekend.

 Ons ken die reënboog van Noag se verhaal af. Die reënboog vertel die verhaal van God se genade, vir mense wat dit nooit kan verdien nie. Die kleure verteenwoordig iets van God se uiteenlopende en insluitende genade. Daarbenewens getuig die reënboog van God se voorkeur vir verskeidenheid. Die aantal kleure lê in harmonie langs mekaar. Daar is geen wedywering of slegte gesindhede nie. Saam verteenwoordig hulle God se liefdeshandelinge met hierdie wêreld.

 In oordragtelike sin skyn die ewige lig van God se verlossing in Jesus in die gemeente en word dit gereflekteer in ʼn verskeidenheid werksaamhede wat saam in diens van sy Koninkryk staan.  Elke lidmaat staan in diens van hierdie roeping om hoop en nuwe lewe in eie omgewing in te dra. Ons wil graag kleurvol en energiek uitdrukking gee aan dit wat die Here van ons vra.

 

Daarin help die ses prisma waardes ons baie
P – Passie vir God, sy Woord en sy eer
R – Respek vir alle mense as beelddraers van die lewende God
I – Integriteit beteken dat ons belydenis, dit wat ons se ons glo, en dit wat ons elke dag uitleef met mekaar in harmonie is
S – Stylvolle optrede is baie belangrik – ons wil graag soos Jesus optree
M – Missionaal beteken dat ons weet dat ons gestuurdes van die lewende Here is
A – Aksie beteken dat ons die bekende woorde van Jesaja ter harte neem…”hier is ek Here, stuur my”