GPS – Gemeentelike Prisma Sorg

Ons leef soos eilande. Ons dryf in die stille oseaan van anonimiteit. Niemand ken jou nie. Niemand gee om nie.
Die wêreld waarbinne ons leef beweeg so vinnig. Ons het al hoe minder tyd en om verhoudings te bou is `n geweldige uitdaging.
GPS is `n nuwe inisiatief wat twee belangrike aspekte van menswees wil aanraak: Care en Connect.

Dit is dit. Care en Connect!
Niks meer nie.
Niks minder nie.

Hoe werk jou GPS?
Net soos die GPS op jou foon werk, werk Gemeentelike Prisma Sorg met geografie. Die fokus is om 10 tot 15 gesinne/mense binne `n klein radius aan mekaar te verbind met die doel om vir mekaar om te gee en om met mekaar kontak te hê.

1 – GPS werk deur Prisma Buddy
Die rol van die Prisma Buddy is om vir die mense in sy/haar gebied om te gee. Die Prisma Buddy bel die lede van die groep op `n weeklikse basis.

2 – Whatsapp
Die Prisma Buddy stig `n Whatsapp groep om lede te inspireer.

3 – Thumbs Up
Sondag by die erediens is die Prisma Buddy daar om net vinnig in te loer met `n vinnige “Thumbsup”. Hy of sy maak net seker of als nog ok is met sy mense in sy/haar groep.

4 – Kuier saam
Die Prisma Buddy reel een keer `n kwartaal `n geselligheid waar mense saam met mekaar kan kuier om te connect.

5 – Implementering
Rant en Dal Prisma is in die proses om die nuwe inisiatief uit te rol. Hou die afkondigings dop vir meer inligting.

Gebed

Gebed is die asemhaling van Rant en Dal Prisma. Sonder asem (geestelike lewe in die Heilige Gees) is alle pogings vir mislukking bestem.
Ons wil nie net oor God praat nie. Ons wil met God praat. Hoe bid ons?

1 – Voor die diens
Voor die diens kom die musiek- en gebedspan en predikante bymekaar om te bid vir die diens.

2 – Facebook
Volg die link: https://www.facebook.com/groups/259521755313/ of gaan soek vir gebed@rantendal om inspirasie te kry, saam te bid en ook gebedsversoeke deur te stuur.

3 – Siekes
Ons bid ernstig saam vir die genesing en herstel van lidmate se gesondheid. Indien daar enige versoeke is, kan dit aan ds. Kenneth deurgegee word by kenneth@rantendalprisma.co.za of skakel die kantoor by 011 665-2017

Die gebedsversoek verskyn op die inligtingsblaadjie wat Sondae uitgedeel word, vir voorbidding in die gemeente.

4 – Versoeke
Indien daar gebed van enige aard nodig is, kan Jan Steyn die gemeente se gebedskoördineerder gekontak word by: jan@rantendalprisma.co.za of skakel die kantoor by 011 665-2017.

 

Nuwe Lidmate

BAIE WELKOM IN ONS FAMILIE!

Hierdie gemeente het God baie lief en ook sy mense. Dit is ons gebed en hart dat julle ‘n warm tuiste in Rant en Dal Prisma sal vind. Dit is ons wens vir julle dat julle mag groei in julle geloof en julle liefde vir God en sy mense.

Hier is die proses van lidmaatskap:

1) Meld asseblief na afloop van die diens by die Inligtingstoonbank agter in die kerksaal aan.
2) Susan Labuschagne sal u so gou moontlik kontak en `n afspraak maak vir `n besoek. Sy sal al die nodige inligting verkry om u lidmaatskap aan te vra of te registreer. U is ook welkom om tydens kantoorure (08:00-13:00) by Antoinette du Plessis te gaan kuier. Sy is die Skriba van die gemeente wat u sal help om die papierwerk uit te sorteer.
3) So gou moontlik sal ds. Kenneth u kontak om te reël vir `n kuiergeleentheid.
4) Daar word kwartaalliks (op ‘n Saterdag) ‘n ken-mekaar-geleentheid gereël vir nuwe lidmate. Ons wil graag ‘bond’ deur saam te kuier.

Selgroepe

Een van die belangrikste groei en versorgingsgeleenthede in die gemeente is ons selgroepe. Die selgroepe vergader hoofsaaklik op Donderdagaande. Tydens die geleentheid word die ToekomsVenster materiaal (Stiltetyd dagboek en DVD) hanteer. Daar word voorbidding gedoen en saamgekuier. Ons wil graag nuwe selgroepe begin in plaas daarvan om net bestaande groepe voortdurend uit te brei. U is welkom om vir ds. Kenneth by 011 665-2017 te skakel in hierdie verband.