Mogale Upliftment Foundation (MUF) is ons liefdadigheidsorganisasie waardeur ons projekte in die gemeenskap bestuur en loods en op dié wyse ook ons bydrae lewer in die wyer gemeenskap waarvan ons onlosmaaklik deel is!

MUF is ‘n organisasie sonder winsoogmerk wat graag saamwerk met ander diensverskaffers. Meer inligting oor spesifieke projekte sal binnekort beskikbaar wees.