Dien die Here met blydskap. Kom voor Hom en sing met vreugde.