Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam.