Rant en Dal Prisma is trots op sy senior lidmate.
H
ulle kom met ‘n leeftyd se ervaring, kennis en wysheid en daarom luister ons graag na hulle.

Die Senior Burgers van Rant en Dal Prisma het twee primêre byeenkomste:

Weeklikse selgroep: Dinsdae-oggende 10:00

Hier gaan in-diepte studie van die Woord en omgee vir mekaar hand-aan-hand. By hierdie byeenkoms is dit duidelik dat die Senior Burgers van Rant en Dal Prisma hul roeping teenoor mekaar verstaan, vir mekaar omgee en saam ‘n wonderlike pad van liefde stap.

Kontak Jan Stokes ivm die selgroep: 082 446 0816

 

 

 

Senior Burger Klub: elke eerste Dinsdag van die maand

Hierdie grootgroep-byeenkoms neem ‘n verskeidenheid van gestaltes aan, waar saam lag, kuier en lekker eet altyd belangrik is. By elke byeenkoms van die Senior Burger Klub is daar ‘n inspirerende program wat wissel van musiekuitvoerings deur begaafde kunstenaars tot sprekers se inspirerende boodskappe wat elkeen se gees voed. 

Oudword hoef nie alleen of vervelig te wees nie! Kom skakel gerus in by Rant en Dal Prisma se Senior Burgers en beleef ware omgee en liefde.

As jy belangstel om in te skakel, kontak gerus Rina Nolte: 076 022 9699