Vakkeuses en Loopbane

Vakkeuses en Loopbane (Junie)

Onseker oor wat jy “eendag” wil doen? Of watter vakke om te neem vanaf graad 10? Hierdie werkswinkel help jou stapsgewys om by die perfekte antwoord vir jou te kom! Navrae: Lizáhn (lizahn@rantendalprisma.co.za)